Fram 2374 en 2634 wachten op 28 juli 1986 op de halte op de WB-kade op de aankomst van de laatste dienst van de snelboot; dia: Wim Vink


Dit jaar verschoof de materieelinzet weer een beetje. Een aantal van de 2300-en uit 1985 verdwenen na de zomer van dat jaar van het eiland. Zo verhuisden naar de vaste wal de 2372, 2373 en 2375, ook de 5577 ging terug naar Friesland. Dit busje had sinds 1981 op Terschelling dienst gedaan. In de winter van 1985/1986 werden de diensten uitgevoerd met de 2188, 2371 en 2374.

Voor de zomer van 1986 kwamen de 2632, 2634 en 2636 als versterking. Het wagenpark bestond dat seizoen maar uit zes dienstwagens.

Qua dienstregeling zal het de lezer niet verbazen dat deze exact gelijk was als het voorgaande jaar. Zowel voor de zomer- als de winterdiensteregeling was dit het geval.

Van het jaar 1986 zijn de volgende feiten te melden:

Twee oud-chauffeurs uit de Cupido overleden: Joop Vuurer en Henk van Heuveln. Eerstgenoemde was na de Cupido-tijd niet meegegaan naar de NOF, maar kwam in dienst bij het gemeentemuseum Behouden Huys. Henk van Heuveln was wel buschauffeur gebleven en bleef tot aan zijn pensioenleeftijd in 1983 de bus trouw, met name de Paal-8 dienst.

In april 1986 moesten de bussen in Midsland omrijden wegens herbestrating van de Bergweg, terwijl in juli in datzelfde dorp de lijn naar Paal-8 geregeld werd geplaagd door foutparkeerders.

Een minder serieus, maar wel opmerkelijk bericht was het feit dat chauffeur Klaas Visser zag dat één van zijn passagiers een mummelbekkie had. De goede man had zijn gebit vergeten. Klaas was zo goed om gewoon te blijven wachten totdat de passagier even naar huis was gegaan om zijn voorkomen te fatsoeneren.

In 1985 was ik begonnen met de geschiedschrijving van de busdienst op het eiland. Omdat in de loop van dat jaar mijn mogelijkheid verviel om relatief gemakkelijk een boekje te maken, moest ik uitkijken naar een nieuwe uitgever. Eind 1985 startte op Terschelling een drukker, die naast de krant De Terschellinger ook ander drukwerk verzorgde. In de zomer van 1986 kwam ik met hem overeen het boekje “Als de Witte vlag waait” via zijn bedrijf uit te geven. Begin augustus leverde een oproep in de genoemde krant leuke en aanvullende reacties op.
De nog steeds bestaande Garage Cupido schafte als servicewagen een landrover aan, die ongeveer de kleuren had van de bussen uit de laatste jaren. Ook prijkte het oude logo op deze wagen.

Al sinds de overname van de Cupido-diensten per 1 oktober 1969 hadden de bussen een matig onderkomen in de garage te West-Terschelling in de Burg. Eschauzierstraat. Daarin konden maar twee bussen staan en de werkomstandigheden waren niet ideaal. Na veel onderzoek naar een geschikte locatie diende de Fram in 1986 bij de een aanvraag in voor de bouw van een garage te Midsland. In oktober van dat jaar verleende de gemeente Terschelling toestemming. Direct daarna startten de werkzaamheden en werd de grond bouwrijp gemaakt.

In december 1986 was ik nog enkele dagen op het eiland en constateerde dat de busdienst werd uitgevoerd door de wagens 2632, 2634, 2637, 2684 en 2687.

 

“Blijvertje” 2188 was dus retour Friesland samen met de 2371, 2374 en 2636.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.