Arriva 3014 en 3013, West-Terschelling, Havenplein, 12 december 2016, foto: Tjeb Cupido


Met ingang van de concessiewijziging van 1 januari 2017 wordt er op de eilanden Vlieland, Terschelling en Ameland elektrisch Openbaar Vervoer gereden. (Op Schiermonnikoog was dat al net geval). Begin januari 2017 zal het tevens mogelijk zijn op de eilanden met OV-chip te reizen.

Op Terschelling werden vanaf eind november 2016 voorbereidingen getroffen om dit ook mogelijk te maken. Zo werden op het Havenplein te West-Terschelling snellaadpalen geplaatst. Bij de garage te Midsland kwam ook zo’n installatie naast de garage. Verder kwamen daar aansluitingen voor langzaam laden via aansluitkabels. Daarnaast moesten de garagedeuren worden verhoogd, aangezien de nieuwe bussen hoger zijn dan de huidige.
Ondertussen waren er nieuwe bussen in aanbouw bij VDL in Roeselare (B). Voor Terschelling komen er voorlopig 4 enkele bussen met de nummers 3013-3016. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip een vijfde enkele wagen komt en in april 2017 twee gelede bussen. Ze van het type VDL SLF-E respectievelijk SLFA-E (zie ook de tekeningen). De leiding op Terschelling wil één diesel gelede bus op het eiland houden als back-up en als versterking bij grootschalige evenementen. Welke dat wordt was nog niet bekend.

Maandag 12 december 2016 was het grote moment daar dat de eerste twee elektrische bussen naar Terschelling kwamen. Gelijk na het vertrek van de reguliere veerboot om 12:30 uur meerde de veerboot Terschellingerbank aan en werden de twee diepladers met de bussen 3013 en 3014 gelost. Vanuit het plaatselijke Arriva personeel was er veel belangstelling, getuige de foto’s gemaakt door mijn correspondenten ter plaatse. Na een voorspoedige rit werden de wagens gelost bij de garage in Midsland, waarbij de 3014 het eerst op Terschellinger bodem stond. Na ondertekening werd het glas geheven en werden beide bussen direct aan de opladers gezet. Later in de middag werd een proefrit naar West-Terschelling gemaakt en in de komende tijd zullen er meer van die ritten worden uitgevoerd om het personeel tijdig vertrouwd te maken met deze techniek.
Voor Terschelling is dit toch een grote bijzonderheid dat men in één keer zoveel nieuwe bussen krijgt. Eind 1946/begin 1947 was dat het voor het laatst het geval met de komst van twee Ford Schoolbussen.