Arriva 3031-3012-3032-3013 (vlnr), West-Terschelling, Havenplein, 4 augustus 2017, foto: Wim Vink


Algemeen
Toen ik eind juli op het eiland arriveerde had het openbaar vervoer er zo’n zeven maanden opzitten voor wat betreft het rijden met elektrische bussen in combinatie met het ov-chip systeem. Voor het plaatselijke personeel is dit helaas geen onverdeeld succes geworden waar men van tevoren wel van uit was gegaan. Uit diverse reacties kon ik opmaken maken dat deze periode was ervaren als “tropenjaren”.

Uiteraard moest men wennen aan het rijden met elektrische bussen, want je moest bijvoorbeeld praktijkervaring opdoen in verband met het juiste tijdstip van opladen van de accu’s. De laadmomenten en plaats zijn opgenomen in het dienstrooster, dus daar hoeft niemand zich in principe druk over te maken. Helaas hadden de individuele bussen nog geregeld last van kinderziekten. In het verleden kon men veel storingen aan de conventionele dieselbussen nog zelf oplossen, maar de elektrische bussen vragen om een meer gespecialiseerde behandeling. Die kon soms in eigen beheer worden opgelost, maar in andere gevallen moest er hulp van de vaste wal komen. En dat kostte elke keer weer tijd.

Naast de storingen aan de bussen en infrastructuur bleken er ook storingen aan de OV-chip apparatuur voor te komen, die dikwijls te terug te voeren waren op softwareproblemen. Dit loste men meestal op, al dan niet met hulp van “de overkant”.

De techniek van een diesel is uitontwikkeld. Deze nieuwe techniek staat in de kinderschoenen. Er zijn vele bedrijven die onderdelen/apparaten aan deze bussen geleverd hebben en moeten samenwerken. Dit is een lastige klus en daar gaat tijd overheen.

Het eilandbedrijf voelde zich niet altijd even goed begrepen door het management aan de wal, zeker omdat de storingen lang aanhielden en zonder dat er echte verbeteringen zichtbaar waren. Toen ik op bezoek was, waren er weer mensen van VDL om te helpen, maar ook van Arriva. Daarna leek het beter te gaan, maar dat was een momentopname. Het blijft elke keer “pleisters plakken” tot er een volledig beeld is van de storingen die op dit moment voorkomen. Daarna is het wachten totdat er een grote software update beschikbaar komt. De tijd zal het leren. Ondanks de problemen heb ik wel alle bussen op de foto kunnen zetten.


Lijnvoering
Met ingang van de nieuwe dienstregeling per 10 januari 2017 zijn de lijnnummers op Terschelling veranderd:
Lijn 1: West-Terschelling – Oosterend v.v. (was 120)
Lijn 2: West-Terschelling – Midsland – Paal 8 (was 121)
Lijn 9: Nachtvervoer West-Terschelling – Oosterend v.v. (had voorheen geen lijnnummer)

Werd voorheen niet altijd consequent de lijnnummers gevoerd (de bestemmingen waren veel belangrijker en nog steeds), maar deze zomer zag men aldoor de nieuwe lijncijfers in beeld. Alleen lijn 9 heb ik niet waargenomen, maar dat kan door een storing zijn veroorzaakt.


Eerste oplaadpunt voor OV-chipkaart op Terschelling
Bij de Coop in Midsland is in mei 2017 het eerste oplaadpunt voor OV-chipkaarten op Terschelling officieel in gebruik genomen. Chris Zorgdrager van Arriva gaf aan de eerste gebruikster van het apparaat, Sieta Greidanus, uitleg over de werking.

Materieel
De dienst werd uitgevoerd door de enkele bussen 3012-3016, aangevuld tijdens bootritten en drukke momenten (vooral rondom de weekenden = wisseldagen) met de twee gelede elektrische bussen 3031 en 3032. Daarnaast is de oude 241 in een vernieuwde uitvoering gebracht en tevens voorzien van OV-chip apparatuur. Deze bus werd ook vooral bij de wisseldagen ingezet en bij voorkeur voor vervoer naar de twee grote jongerencampings (Terpstra en Appelhof). Voor toer- en ongeregeld vervoer beschikt Arriva Terschelling over de Integro 7171. Tijdens mijn aanwezigheid mocht die, samen met de 3016, een tourrit rijden voor een gezelschap van Nooteboom Tours uit Rotterdam.

Naast deze bussen waren de oude dieselbussen 232, 234, 556 en 557 nog op het eiland voor geval van nood. Tijdens het Oerol festival (in juni) waren ze klaar gezet voor gebruik, maar behoefden niet te worden ingezet. Ze hebben geen OV-chip, dus inzet zou telkens om uitleg vragen naar het publiek en dat werkt niet motiverend. In de zomermaanden stond de 556 bij de garage in Midsland en de overige drie op het bedrijventerrein van West. Het ligt in de bedoeling dat deze vier dieselbussen eind augustus 2017 naar de wal (Meppel) gaan.

De 555, de voormalige Paal-8-bus, is in mei 2017, volgeladen met overtollige onderdelen, retour wal gegaan, samen met de 554. Overigens is de oude 553, die in november 2016 al naar Ameland vertrok, nu opgedoken in vernieuwde uitvoering en doet dienst als pendelbus op de luchthaven Eindhoven.

Overig
Bussen van de firma Westbank heb ik dit jaar niet waargenomen, maar dat kwam dat ik er deze zomer korter was dan voorgaande jaren. Helaas heb ik daardoor diverse zaken moeten laten vallen; per slot van rekening kom ik ten eerste voor vakantie. Taxibedrijf Yellow Cab reed nog steeds met de vier 18-persoons taxibussen, naast nog vele 8-persoons busjes. En Yellow Cab is niet het enige taxibedrijf. Er dingen dagelijks veel bedrijven om de gunst van de klanten, vooral wanneer de boot aankomt en in de avonduren. Begin juli was er weer een controle van de bevoegde instantie en net als vorig jaar werden er onregelmatigheden bij de taxibedrijven geconstateerd, hetgeen mij niet verbaasde. Als je kijkt naar de bemanningen van sommige bedrijfjes, dan heb ik zo mijn twijfels en de onderlinge concurrentie is zeker niet bevorderlijk om de voorschriften na te leven.