LABO 24 in huur bij Cupido, West-Terschelling, Havenplein, 15 augustus 1969; foto: Wim Vink


Cupido 1969: einde busbedrijf:

De personen die sinds het plotselinge overlijden van Jelle Cupido in 1968 het bedrijf leidden, kwamen er meer en meer achter dat de continuering van busbedrijf op de toenmalige financiële manier niet voorgezet kon worden. De winstgevendheid was ver te zoeken en gemeentelijke subsidies waren niet voldoende om de tekorten aan te vullen.
Landelijk kwam over subsidieverlening aan het OV op dat moment ook een discussie in de politiek tot stand, maar de uitkomst daarvan was voor Cupido te laat. Men het aloude devies van Aike Cupido in gedachte (“de dienst moet doorgaan”) wilde men een oplossing op korte termijn bieden en ging begin 1969 gesprekken aan met de LABO uit Leeuwarden.
Gedurende de onderhandelingen werd de LABO zelf door de NOF ingelijfd en dat werd vervolgens de gesprekspartner.
 
Het zomerseizoen van 1969 was echter nog voor rekening van Cupido. Daarvoor kwam men 2 bussen tekort, aangezien de Holland Coaches 26 en 28 defect in de garage stonden. Door de geschetste relatie met de LABO kon men van dat bedrijf een bus huren; dat werd de DAF met parknummer 24. Daarnaast kreeg men de beschikking over een bus van de GADO, de AEC 6201, die destijds bij dat bedrijf een zgn. proefbus was geweest. Waarom er banden tussen GADO en Cupido ontstonden en waarom het speciaal die bus werd die naar Terschelling werd verkocht, zwijgt op dit moment de geschiedenis.
Feit was dat de 6201 niet erg beviel: het was een kleiner bustype dan de overige wagens en werd daarom alleen op zaterdagen ingezet op bootdiensten van en naar Paal-8. Het rijden over de badweg van Halfweg naar Paal-8 was met de AEC bepaald geen pretje omdat deze een nogal stugge vering had en de badweg geen erg vlakke weg was.
Deze twee “nieuwe” bussen waren met de overgebleven Holland Coaches (25, 27, 29-31) voldoende om de vervoerstroom in die zomer het hoofd te bieden. Dat seizoen eindigde op 30 september 1969 en was daarmee de laatste dag van de Cupido busdienst.
De volgende dag werd de dienst uitgevoerd onder regie van de NOF uit Dokkum. Daarop kom ik in een latere aflevering terug. De LABO 24 ging per genoemde datum terug naar zijn eigenaar.
 
Vermeld dient wel te worden dat er een overeenkomst tussen Cupido en de NOF werd gesloten en notarieel bekrachtigd. Het document zelf zal ik niet publiceren wegens vertrouwelijke passages daarin. Maar wel de feiten ten aanzien van het wagenpark.
In de overeenkomst staat namelijk genoemd dat de Cupido bussen 25, 26, 27, 29, 30, 31 en 6201 (plus 1 taxi) zouden overgaan in eigendom naar de NOF.
Uit de praktijk weten we dat de 25, 27, 30 en 31 daar werkelijk in dienst zijn gekomen. Ook is bekend dat de 6201 direct door de NOF werd afgevoerd en zijn verdere leven als winkelwagen in Drachten sleet.
Uit eigen waarneming in 1970 weet ik dat de 29 als opslag naast het huis van Henk Cupido in Hoorn stond. Henk was wel de plaatselijke chef van de NOF-busdienst geworden. Dus of de bus werkelijk door de NOF was overgenomen, kan worden betwijfeld. Feit is wel dat hij niet meer de weg op kwam.
Uit bovenstaande blijkt dat wagen 26 is “verdwenen”. Of de NOF dan wel Cupido de wagen heeft afgevoerd is onbekend. En ook moet worden geconcludeerd dat wagen 28 waarschijnlijk nog door Cupido zelf is afgevoerd.
Op al deze beweringen kon ik anno 2014 geen antwoord krijgen. Betrokkenen wisten mij daarover geen feiten meer te melden. Blijkbaar moeten er zaken in de raadselen van de tijd blijven hangen…
 
Bij deze aflevering een aantal voor zichzelf sprekende documenten, zoals dienstregelingen, vergunning, briefwisseling met de PvdA inzake steun en een krantenartikel m.b.t. de overname door de NOF.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.