Cupido 3, 1946, coll. T.D. Cupido


Cupido 3 Ford (1945):

Dit is de bus uit het wagenpark van Cupido waarvan het minste bekend is. Een van de oorzaken is waarschijnlijk de korte tijd dat deze bus op Terschelling dienst heeft gedaan.
 
In september 1945 kreeg Cupido te horend dat er twee bussen voor de Autodienst beschikbaar waren uit een dump. Dat waren na WO-2 verzamelplaatsen van door de bezetter buitgemaakte voertuigen en die van daaruit werden verdeeld onder de bedrijven die daarvoor het meest in aanmerking kwamen. Voor die tijd werden de voertuigen zo goed mogelijk opgeknapt, voor zover dat in die tijd kon.
Bij de firma Osinga in Sneek stond voor Cupido een Ford klaar uit 1935 met een Hainje carrosserie uit 1937. Hoewel het voertuig in een niet al te goed staat verkeerde, werd de bus toch dankbaar aanvaard en z.s.m. naar het eiland overgebracht om de voormalige Duitse ziekenwagen te vervangen. Daartoe moesten de nodige financiën vrijgemaakt worden, dat kunnen jullie in de bijlagen zien.
De bus kreeg het parknummer 3 en voerde het provinciaal nummer B-27187. De oorspronkelijke herkomst van deze bus is vooralsnog onbekend, al zit er in het Cupido archief zit een aantekening met de vermelding: rijvergunning D-1755. Hieruit kan op dit moment niets bruikbaars worden herleid.
 
Per 1-1-1946 stond de bus voor 3800 gulden op de balans en een jaar later was dat bedrag zelfs fl. 3925,-. Bij Cupido voldeed deze bus niet erg aan de verwachtingen. Tegelijk met deze bus was er nog een bus uit een dump gekomen, dat werd de Cupido 5 en die kwam beter tot zijn recht (zie de volgende aflevering). Toen er in 1947 twee nieuwe Ford schoolbussen bij Cupido kwamen, verkocht men in dat jaar deze bus 3. Hij ging Greven te Emmercompascuum en reed daar nog enige jaren met het provinciaal nummer D-3688.
 
In het jaar dat deze bus in dienst was (1946) was er met Cupido ook briefwisseling over het beschikbaar stellen van aardolieproducten en ook over de beschikbaarheid bij de NS van dienstregeling gegevens van het bedrijf. De dienstregeling van 1946 is eveneens bijgevoegd.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.