Cupido 5, augustus 1958, foto Eelkema


Cupido 5 Ford (1945):

Deze bus kwam bijna tegelijkertijd met de Cupido 3 (zie vorige aflevering). Ook dit voertuig kwam uit een dump en was opgeknapt door carrosseriebedrijf Hoogeveen en stond klaar in garage Sierksma te Dokkum.
Van deze autobus is inmiddels de herkomst achterhaald: voor WO-2 reed hij voor Kleuterzorg te Arnhem en had als bouwjaar 1934. Alleen is niet bekend wie de originele carrosserie heeft gebouwd. Hij bood plaats aan 17 personen en kwam in de rode kleur bij Cupido in dienst met parknummer 5. Al in de loop van 1948/1949 kreeg de bus een andere kleur: donkerblauw, dit samen met de toen aanwezige Beers en twee Ford schoolbussen.
Al spoedig bleek dit een uitstekende wagen voor het bedrijf te zijn. Hij was met name zeer geschikt voor vervoer van groepen en reed die diensten, waar het aanbod minder was. In het spraakgebruik bij het bedrijf, maar ook de Terschellinger bevolking was dit het “kleine busje”.
 
Tijdens bootdiensten reed hij als aanvulling op de grotere bussen, waarbij hij vaak naar Badpaviljoen West (Paal-8) reed. Tot 1957 kon dit punt alleen worden bereikt via de zogenaamde Longway, een met schelpen verharde weg van West-Terschelling naar Paal-8.
Uit eigen waarneming kan ik me herinneren dat zo’n rit bij droog en zonnig weer een stoffig resultaat opleverde. Vanaf 1957 werd de oude badweg, die van Halfweg naar Paal-8 loopt weer opgeknapt en zelfs geasfalteerd. Via die weg was Paal-8 weer goed bereikbaar.
 
In de strenge winter van 1954 was het eiland Terschelling per schip moeilijk tot niet bereikbaar en werd o.a. de post per vliegtuig aangevoerd. Als landingsplaats werd de zandplaat Noordvaarder gebruikt, die vanaf West-Terschelling wel te bereiken was met gemotoriseerd vervoer. Met het kleine busje werden de goederen en de post opgehaald en bij het postkantoor weer afgeleverd, een speciale en niet veel voorkomende functie van dit voertuig.
 
In zijn begintijd was deze bus een nuttige aanvulling naast de twee Ford schoolbussen en later naast de ex-Utrechtse trambussen. Omstreeks 1955 werd hij nog in de toen geldende nieuwe Cupido-kleuren gebracht.
Toen er vanaf 1959 een instroom was van ex-Maarse&Kroon materieel was dit busje niet meer nodig en tevens te klein voor de vervoersvraag van die dagen en werd daarom, mede door zijn leeftijd, afgevoerd in 1960.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.