Cupido 7, West-Terschelling, Boomstraat, 23 juli 1957; foto: Eelkema


Cupido 6-9 (1955, ex-Utrecht):

Het werd de firma Cupido al in 1954 duidelijk dat er versterking van het wagenpark moest komen. De Beers uit 1933 was al oud en redelijk versleten. Het kleine busje, autobus 5, was ook niet al te jong en de beide Ford-Wayne schoolbussen waren opgebouwd met naoorlogse componenten die niet van grote kwaliteit waren. Tevens kreeg een van de Ford schoolbussen een verwoestende aanrijding met een vrachtwagen en reparatie bleek niet meer lonend. Buiten deze praktische gegevens van het wagenpark zelf, nam de stroom toeristen elke zomer toe.
 
In het genoemde jaar kwamen bij het stadsbedrijf van Utrecht een groot aantal Ford trambussen ter beschikking wegens instroom van nieuwe bussen (voor de kenners: de Holland Coachen 101-150). De trambussen beschikten over een Perkins dieselmotor die begin jaren ‘50 waren ingebouwd als vervanging van de benzine slurpende motoren daarvoor.
Buiten vervanging van de genoemde twee bussen wilde Cupido minstens uitbreiding van het wagenpark met één bus vanwege de toenemende stroom toeristen (op Terschelling: badgasten). Mede gelet op de beschikbaarheid van onderdelen werd daarom besloten tot aankoop van 4 exemplaren, waarbij er één bestemd zou worden als plukwagen.
Het werden de GEVU 50, 46, 54 en 42 die bij Cupido resp. de parknummers 6-9 kregen.
Op 16 maart 1955 werden de 50 en 54 naar Terschelling overgebracht (een reis van 2 dagen) en een week later volgden de 42 en 46.
De 42 kwam niet in dienst, maar werd de plukwagen en kreeg niet gelijk het nummer 9 toebedeeld (zie hierna). Het waren bussen met een carrosserie van Hoogeveen van het bouwjaar 1947 met 26 zitplaatsen. Ze kwamen als eersten in de nieuwe Cupido kleuren en logo in dienst. Deze lay-out hebben alle bussen tot en met het einde van het bedrijf gekregen.
 
De 6-8 kwamen voor de zomer van 1955 in dienst en de 9 pas in 1958. Omdat de 8 slecht was, werd die in 1958 terzijde gesteld en feitelijk werd de 9 compleet gemaakt met de onderdelen van die wagen.
Aangezien Schoolbus 2 in 1959 werd afgevoerd (zie vorige aflevering) bestond het Cupido wagenpark toen weer uit 4 bussen: het oude Fordje 5 en de ex-Utrecht wagens 6, 7 en 9. Gelukkig kon in 1959 een vervolgaankoop worden gedaan die bestond uit 2 wagens, maar daarover meer in de volgende aflevering.
 
In de dagelijkse praktijk vertoonde deze trambussen veel storingen en vaak ging de ene de werkplaats in, als de vorige er net uit was… Zo was de aansluiting tussen motor en versnellingsbak niet goed passend en waren de vacuümremmen minder juist werkend. Aan beide zaken had men vrijwel dagelijks werk.
 
Toen er in 1960 weer vervanging kwam werd trambus 7 afgevoerd. En jaar later kwam er nog meer ander autobusmaterieel beschikbaar en ging bus 6 aan de kant. Trambus 9 hield het het langste uit en werd na versterking van het wagenpark na de zomer van 1963 afgevoerd.
Als detail kan worden vermeld dat de wagen 8 na afvoer werd gebruikt als onderkomen voor de schaatsclub in Midsland. Eenzelfde lot onder wagen 7 een jaar later, al werd dat bij de ijsclub in Hoorn.
Wagen 6 werd na buitendienststelling achter de garage van de Burg.Eschauzierstraat geplaatst en ter plekke door de jeugd gesloopt. Tenslotte belandde bus 9 op de plaatselijke vuilnisbelt Nollekes, gelegen aan de Badweg naar Paal-8.  Het wrak heeft daar tot ongeveer 1970 gestaan om vervolgens onder het zand te worden geschoven. (dus wie goed graaft…)
 
Bij deze aflevering ook nog enige documenten omtrent de huldiging van Aike Cupido in 1956, de verkeersmaatregel in Midsland, het voorontwerp van het nieuwe logo en de tarieven in 1957.
Tevens een document met vervoerscijfers uit 1956, waar gesproken wordt over 27 persoons bussen, terwijl de Ford trambussen maar 26 zitplaatsen hadden.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.