Aike Cupido omstreeks 1935, coll. T.D. Cupido


Cupido diverse zaken t/m eind WO-2 (1945):

In deze aflevering laat ik wat algemene zaken t/m 1945 zien. Buiten enkele foto’s van oprichter Aike Cupido, het vooroorlogse Havenplein en een taxi zijn het voor het merendeel documenten betreffende verleende vergunningen. Het hoofdbestanddeel slaat op de busdienst, maar ook enkele stukken hebben betrekking op de taxi’s (huurauto’s).
 
De vergunningen voor de busdienst hadden altijd betrekking op dezelfde trajecten:

  1. de stamlijn tussen West-Terschelling en Oosterend v.v.
  2. de seizoenlijn West-Terschelling-Midsland-Midsland a/zee v.v.
  3. de seizoenlijn West-Terschelling Badpaviljoen West a/zee (Paal-8) v.v.

In de jaren voor WO-2 werd er telkens voor 1 jaar vergunning afgegeven door de Gemeente Terschelling. Pas vanaf 1949 werd die frequentie verminderd en kwam er voor meerdere jaren een vergunning.
 
Tijdens WO-2 is de vergunning meerdere keren gewijzigd (lees: beperkt) wegens de oorlogsomstandigheden. Dit druiste geheel in tegen de het karakter van Aike Cupido (zijn motto was altijd: “de dienst moet altijd doorgaan”) en blijkbaar hield hij zich niet zo erg aan zulke regels.
Dit leidde in begin 1942 zelfs tot een geheel intrekken van de vergunning. Hiertegen kwam behoorlijk maatschappelijk verzet, zodat enige maanden later alsnog een vergunning werd afgegeven, die echter aan strikte beperkingen onderhevig was. Er mocht maar een beperkt aan kilometers worden afgelegd en zitplaatsen door anders passagiers dan Duitsers konden alleen worden ingenomen als daar plek voor was.
Buiten de vergunning om werd Cupido echter gedwongen om vervoer voor de bezetters te verrichten. Zo werden o.a. de arbeiders naar de bunkerbouw aan de kust vervoerd. Hiervoor werd echter wel brandstof ter beschikking gesteld, zodat Cupido lang niet behoefde over te stappen op gasgeneratoren. Die kwamen pas in de loop van 1944.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.