Terschellinger Tramdienst van de heer Kramer, 20 augustus 1912, Gretdune


Diligences:

In 1910 werd de hoofdweg van West-Terschelling tot net voorbij het laatste dorp Oosterend verhard. Voor die tijd moest men zich langs een onverharde weg door modder en gedeeltelijk langs het strand van de zgn. Dellewal voortbewegen, wat soms een rit per paard en wagen van wel 4 uur opleverde. Te voet was men dikwijls sneller wanneer men de dijk langs de Terschellinger polder nam.
 
In 1907 kreeg de Alkmaar Packet van de heer C. Bosman de concessie voor de veerdienst vanaf Harlingen naar de eilanden Vlieland en Terschelling. De vertegenwoordiger van dat bedrijf op Terschelling, de heer Kramer, startte na de verharding van de hoofdweg in 1910 gelijk met een verbinding tussen de beide uiterste dorpen van het eiland onder de naam Terschellinger Tramdienst. Zelf verrichtte hij onderweg conducteurdiensten, terwijl hij de heer Aike Cupido als koetsier in dienst nam. Een reis kostte destijds twee kwartjes.
Het vervoer was toen ook al niet winstgevend en Kramer vroeg de gemeente om een subsidie van fl. 300,-.

Waarschijnlijk is die vraag niet gehonoreerd, want de dienst hield het onder zijn leiding uit tot het najaar van 1912. Toen nam Cupido zelf de dienst over.
 
Cupido breidde zijn diensten gelijk uit met een tweede diligence die bestuurd werd door zijn vrouw Aatje. Als motto had hij: de dienst moet altijd doorgaan!
Het ging de nieuwe ondernemer blijkbaar niet voor de wind, want in 1914 vroeg hij een subsidie aan bij de gemeente, vergezeld van een exploitatierekening met een tekort van fl. 285,-. Hierin zag de plaatselijke overheid blijkbaar redenen om hem 150,- gulden steun te verschaffen.
In de jaren daarna zijn meerder malen verzoek om subsidie geweest, mede gebaseerd op het feit dat Cupido gedurende WO-1 langs de kust gelegerde militairen moest vervoeren.
Met steun van de gemeente en zuinig omgaan met de beschikbare middelen wisten Aike en zijn vrouw het bedrijf gaande te houden tot de eerste grote verandering in 1922.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.