Autobusstation West-Terschelling, 31 juli 1971 met Fram 4301-810-4516-4671-811-808, foto: Wim Vink


Fram 1971:

Begin 1971 vormden de Friese automaatschappijen NOF-NTM-LAB-LABO gezamenlijk de Friese Autobusmaatschappij, kortweg Fram.
Ook op Terschelling had dat zijn weerslag in de vorm van het aanbrengen van de nieuwe naam en logo’s op de bussen. Verder veranderde er wezenlijk niets. De geest vanuit de Cupido-tijd was nog steeds duidelijk aanwezig.
 
De NOF-bussen 4485 en 6526 waren na het seizoen 1970 weer retour vasteland gegaan en de voormalige Cupido wagens 808-811 en de bolramer 4671 reden de winterdienst. In 1972 werden zij versterkt met de 4301 (in het NOF-blauw) en de 4516. De 4671 reed nog altijd in het groen rond.
De 808-811 (ex-NOF, exex-Cupido, exexex-Maarse&Kroon) reden in 1971 hun laatste rondjes. Daterend van 1953 (808-810) resp. 1955 (811) hadden ze een respectabele leeftijd bereikt. Na afloop van de zomerdienst verdwenen ze één voor één naar de vaste wal. Naar verluid deed de 810 nog enige tijd dienst als wachtlokaal op het overstappunt Mooie Paal, nabij Minnertsga, maar dat was maar voor kort. Ook toen wachtte hem de afvoer naar het CAB.
De winterdienst 1971-1972 werd waargenomen door slechts 2 wagens, de 4671 en de 4516.
 
Qua dienstregeling veranderde er niets onder het regiem van de Fram. Zoals in voorgaande jaren was de bootdienst een leidraad in de busdienst en dit zou ook in de toekomst zo blijven.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.