Havenplein West-Terschelling in 1973 met Fram 4487, foto: T. Bakker – v.d. Meer


Fram 1973 en 1974:

Deze twee jaren behandel ik in één aflevering vanwege het feit dat ik toen niet op Terschelling ben geweest. Ik moet het daarom doen met de foto’s en gegevens die ik via derden heb verzameld.
 
Vanuit het jaar 1972 waren de wagens 4467-4516-4734 op het eiland gebleven.
Uit de beschikbare foto’s van de zomer van 1973 kan worden opgemaakt dat de 4486-4487-4754 naar het eiland zijn gestuurd voor de seizoenversterking.
Welke bussen na de zomer retour vaste wal gingen c.q. welke op het eiland bleven voor de winterdienst, is helaas niet te reconstrueren.
 
Aan de hand van de foto’s van de zomer van 1974 zien we dat in ieder geval de volgende bussen er gereden hebben: 4752-4753-4754-4905.
Uit de praktijk van voorgaande jaren is bekend dat er minstens 6 wagens in de zomer waren, dus zullen er nog twee meer geweest zijn dan de genoemde parknummers.
 
Van de dienstregeling is mij ook niets bekend, maar als ik de gegevens van het laatst bekende jaar (1972) naast het volgende (1975) leg, zijn er geen veranderingen geweest in het aantal ritten, maar wel verschuivingen in tijden. In oktober 1973 kwam er bij Rederij Doeksen namelijk een snelboot in dienst naast de gebruikelijke veerboot en de busdienst sloot vanaf dat moment op die diensten aan.
Een zelfde vergelijking tussen de genoemde jaren op het gebied van tarieven leert ons dat daar enige verhoging moet zijn geweest.
 
Van het koninklijk bezoek in 1974 van (toen) Prinses Beatrix en Prins Claus is ook een foto bewaard. Chef Henk Cupido mocht het hoge gezelschap rondrijden naar diverse doelen op Terschelling.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.