Havenplein West-Terschelling, 29 augustus 1975 met Fram 4754-4734-4753, foto: Wim Vink


Fram 1975:

Na mijn huwelijk in 1975 heb ik de draad weer opgepakt en ze we elk jaar weer naar Terschelling gegaan met vakantie en deels voor familiebezoek.
 
In 1975 werd de dienst in de zomer met zes bussen uitgevoerd, hetzelfde beeld als de voorgaande 3 jaren. Het betrof de parknummers 4485, 4734, 4753, 4754, 4905 en de 7547. De 4485 was als NOF-bus in 1970 ook al eens op Terschelling geweest; de 4734 en 4754 kenden we ook al uit eerdere jaren.
In de zomer van 1975 liep de 4754 schade op aan de vooras en ging voor reparatie terug naar de wal. Tijdens die periode werd hij vervangen door de 4943, een ex-NOF bolramer. Van die bus op het eiland heb ik helaas geen foto. Na de reparatie kwam de 4754 weer retour en de 4943 ging in omgekeerde richting. Na de zomer gingen 3 wagens retour, te weten de 4485-4734-4753. De 4754 zou het nog 1 jaar op Terschelling uithouden, terwijl de 4905 en de 7457 er nog langer zouden blijven rijden, maar daarover in volgende afleveringen meer.
 
Het aantal ritten op de stamlijn (West-Oost v.v.) en de zomerlijn tussen West en Paal-8 bleven gelijk aan de voorgaande jaren. Alleen werden de vertrektijden aangepast aan de veerdienst, altijd de belangrijke levensader van het eiland. Rederij Doeksen begon begin 1975 met een zgn. Ro-ro schip (ms. Midsland) in de verbinding naar Harlingen. Het ontschepen en weer laden kon nu vlotter plaatsvinden dan in de situatie met de zijladingsschepen. Daarom werden de vertrek- en aankomsttijden aangepast en die van busdienst daarom ook.

De vanouds bekende route via de Oosterburen in Midsland kwam te vervallen. Busverkeer in een winkelstraat , zeker in de zomerperiode, was niet langer houdbaar. Voortaan ging de bus in Midsland via de Westerdam, Bergweg en Brouwershoekweg terug naar de Hoofdweg en omgekeerd. De bus naar Paal-8 ging, komend van West, via de Brouwershoekweg en Bergweg weer naar de Westerdam en dan richting Midsland a/Zee en Paal-8. Terug werd dezelfde route in omgekeerde volgorde bereden.
Voor beide lijnen was ter hoogte van Bergweg/Brouwershoekweg een halte.
 
De tarieven werden met 5 cent per sectie verhoogd in vergelijking met voorgaande jaren.

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.