Fram 2192 in de vakantiedrukte op het Havenplein te West-Terschelling, 13 augustus 1984; dia: Wim Vink


Fram 1984:

1984 was een triest jaar dat werd bepaald door het het overlijden van Henk Cupido op 12 juni. Zoals ik bij de aflevering van 1983 al schreef, werd hij in de loop van 1983 zodanig ziek, dat hij op een gegeven moment zijn chauffeurswerk niet meer kon uitoefenen. Vanuit zijn huis zag hij nog wel kans leiding te geven aan de busdienst met behulp van de collega's. Hij vocht helaas een ongelijke strijd. Daarmee kwam toen een einde van een telg van de familie Cupido bij de busdienst. Zijn vader Aike was in 1910 begonnen, 64 jaar daarvoor.
Later zou blijken dat de Cupido-loze periode maar tijdelijk was, want Henk zijn zoon Tjebbe zou later ook op de bus komen.
De leiding van de busdienst kwam na het overlijden van Henk Cupido in handen van Arie Buren. Dat was een chauffeur die al vanaf 1955 bij Cupido op de bus zat. De sfeer van Cupido bleef daardoor aardig gehandhaafd. Arie Buren staat op de kleurenfoto van de 2371 naast de bus om zijn zoon Gossen te instrueren.
 
Het wagenpark: uit het jaar 1983 waren er 3 bussen overgebleven, namelijk de 2188, 2192 en de 5577. Met die drie wagens was de winterperiode overbrugd. Voor het zomerseizoen 1984 kwamen er 4 bussen van de 2300-serie bij. Dit betrof de 2371-2372-2374-2375. Op het moment dat ze op Terschelling arriveerden, waren ze "maar" 9 jaar oud. Het eiland had in tijden niet zulke jonge bussen gekend.
 
De jaarlijkse dienstregelingenfolder kreeg een ander uiterlijk, maar inhoudelijk werd dezelfde informatie verstrekt. Het aantal ritten in de zomer van 1984 was gelijk aan het jaar ervoor, zelfs de tijden veranderden niet. In de daarop volgende winterdienstregeling was ook geen wijziging te vinden.
 
In 1984 begon ik aan mijn eerste verkenningen voor het boekje, dat later zou verschijnen onder de titel "Als de witte vlag waait". Daardoor kwam ik in contact met Tjebbe Cupido, die een waardevolle aanvulling op mijn eigen verzameling kon geven. De resultaten hebben jullie in de loop van de tijd kunnen bewonderen. Ook met anderen op het eiland mocht ik leuke en langdurige contacten opbouwen die voortduren tot op de dag van vandaag. Waar een hobby al niet toe kan leiden!

* onderstaande afbeeldingen zijn vrij voor privégebruik. Voor ander gebruik neem contact op.